Blogtrottr
明星八掛大分享★☆ :: 痞客邦 PIXNET ::
 
惡鬥 Mandy 洗米嫂 提早剖腹 「小米」同老豆 同月同日生 壹周刊 1313期
May 7th 2015, 08:16


原本預產期在六月中的洗米嫂,為怕洗米華會搵 Mandy過生日,於是諗了條「絕世好橋」,就係提早開刀生仔,要「小米」同老豆同日生日。 

探熱針

惡鬥 Mandy 洗米嫂提早剖腹 「小米」同老豆同月同日生

Ads by Google

Mandy Lieu同洗米嫂(陳慧玲)的「搶米戰」愈來愈激烈,一直沉默的 Mandy上星期五突然蒲頭 Instagram,上載一張火紅索爆泳衣照,立即惹來洗米嫂極大反應,連洗米仔(周柏豪)都加入戰團。
洗米嫂公開留言:「我有仔有女有家人,又豈可以輕言放手呢,我一直在努力維護和捍衞自己的家庭啊。」講得出做得到,為霸實老公周焯華生日正日,洗米嫂決定提早約兩星期開刀生 B,揀好老公五月三十日生日當天生仔,以 BB做籌碼,等周焯華以後每年牛一都要留守屋企,陪「小米」 BB一齊過生日,呢一招,夠晒絕。

大反應

近日每逢 Mandy Lieu有任何動作,或者有關她與男友周焯華的恩愛報導出街,都會觸動到洗米嫂神經,定必作出反擊,可惜一連串還拖行動似乎無甚效用。 Mandy的受寵,與日俱增。

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

    全站熱搜

    gsihop9 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()